DAX FÖR NYA UTMANINGAR

Adjoin Rekrytering är specialiserade på tjänster inom Marknad, Kommunikation, Reklam och E-handel i Västsverige. Vi har en lång och gedigen förankring i branschen och därigenom en djup förståelse för vilka krav som ställs på både kandidat och kund. Med ett tydligt fokus på långsiktiga och kvalitativa tjänster finns många av våra kunder och kandidater med sedan starten.