EN NÅL I EN HÖSTACK?

Adjoin har valt att specialisera sig inom Marknad, Kommunikation, Reklam och E-handel. Detta innebär att kandidater med utbildning och erfarenhet inom detta område söker sig till oss. Vårt kontaktnät som vi har byggt under många år och egen arbetslivserfarenhet gör att vi snabbt kan identifiera rekryteringsbehovet och bedöma kandidaternas kompetens.