VI AVLASTAR DITT FÖRETAG GENOM  HELA REKRYTERINGSPROCESSEN

Adjoin Rekrytering AB arbetar med rekrytering och search på alla nivåer inom 6 väldefinierade områden:

  • Reklam
  • Marknadskommunikation
  • Media
  • Webb
  • Information
  • E-handel

Vi har efter 20 års arbetslivserfarenhet inom dessa områden ett väl etablerat kontaktnät på alla nivåer. Det innebär att vi snabbt och effektivt kan identifiera rekryteringsbehov och hitta rätt kandidat till våra uppdragsgivare.

Vi träffar och intervjuar kontinuerligt kandidater. I Adjoins kandidatbas finns därför många välutbildade och erfarna personer. Vid behov går vi även ut och söker personer för specifika uppdrag. Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer och att både uppdragsgivare och kandidater skall känna förtroende och vara nöjda med vår insats.

Ann van der Vliet, VD