MAN KAN INTE VARA BÄST PÅ ALLT - MEN MAN KAN JOBBA MED DE BÄSTA!

PARTNERS:

Anna-Karin Kärner Rehndahl -  Organisationskonsult

Anna-Karin är fristående samarbetspartner till Adjoin och har lång erfarenhet att förstå behoven hos en organisation och dess medarbetare.
"Mina tre starka ben är rekrytering, utbildningar kring förändring och ledarskapsfrågor. Jag har uppdrag för kommunala och privata bolag, tekniska och marknadsinriktade organisationer på koncern, lednings- och styrelsenivå."

Peo Axelsson - Nätverket Marknadscheferna

Marknadscheferna är ett nätverk för marknadschefer/marknadsansvariga. Vi utbyter erfarenheter, kontakter, hittar samarbeten och ses då och då på sta'n. Medlemskapet är kostnadsfritt. Medlem blir du via våra lokala Facebookgrupper.