VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT!

I Adjoins kandidatbas finns många välutbildade och erfarna kandidater. Vi träffar och intervjuar kandidater kontinuerligt vilket gör att rekryteringsprocessen startar direkt när kunden har bestämt sig. Vid behov söker vi också efter kandidater som inte finns med i vår kandidatbas. Genom specialisering och erfarenhet vet vi var vi kan finna dessa personer. Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer och att både kandidater och uppdragsgivare skall känna förtroende och vara nöjda med vår insats.

Rekryteringsprocessen

  • Tillsammans med kunden tar vi fram en kravprofil på den person som skall anställas.
  • Sökning sker i vår kandidatbas men även genom search bland intressanta personer utanför basen.
  • De utvalda kandidaterna kallas till djupintervju.
  • 2 - 4 kandidater går vidare för presentation.
  • Vi träffar kunden och presenterar kandidaterna baserat på djupintervju, CV och personligt brev.
  • Vi kontaktar referenser och rapporterar till kunden.
  • Vill kunden att kandidaterna testas innan anställning samarbetar vi med Leg.Psykolog