ÄR KANDIDATEN KOMPATIBEL MED  FÖRETAGET?

Hur ser företagets förutsättningarna ut för att den nyrekryterade medarbetaren skall få en bra start? Hur väl stämmer personens värderingar med företagskulturen?

Adjoin samarbetar med Anna-Karin Kärner Rendahl, leg. Psykolog med mångårig erfarenhet som organisationskonsult. 

Anna-Karin använder Psykologiförlagets tester som belyser olika färdigheter: 

  • Analytisk förmåga/strategiförmåga
  • Logisk/operativ förmåga
  • Slutledningsförmåga
  • Planeringsförmåga
  • Simultanförmåga
  • Förmåga att använda språk och siffror på ett logiskt sätt

Det finns även mjuka värden som är viktiga vid rekrytering, exempelvis behovet av frihet, inflytande, påverkan och möjlighet att agera. För mig som organisationspsykolog börjar själva testet egentligen med en handskakning. Hur man bemöter människor säger mycket. Det är en del av den sidoinformation som jag tar med i mitt slutomdöme.